BIP Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w RybnikuDane Kontaktowe:

Rybnik Niedobczyce

ul. Barbary 22C

44-270 Rybnik

Tel: 32 30 80 700

Telefon komórkowy: 535 334 577

Fax: 32 739 81 36

Nip: 642-001-07-58

Regon: 380654566

email: sekretariat@zopowrybnik.pl

Godziny pracy:Dyrektor przyjmuje strony:


Zespół obsługuje Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w Rybniku:Dyrektor Zespół kieruje Placówkami Opiekuńczo Wychowawczymi w Rybniku: